Tin tuyển dụng

Thứ hai, 01/07/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 10 người
Địa điểm làm việc: Phú Yên
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019

Thứ hai, 01/07/2019

Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019

Thứ hai, 01/07/2019

Vị trí: Nhân viên Telesale
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019

Thứ hai, 01/07/2019

Vị trí: Chuyên viên Thiết kế đồ họa cao cấp
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019

Thứ hai, 01/07/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 40 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng và Hội An
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/07/2019

Thứ hai, 01/07/2019

Bạn đam mê với công việc kinh doanh, bạn đam mê kiếm tiền?
Bạn hào hứng chinh phục những thách thức về doanh số cá nhân?
Bạn muốn nắm bắt cơ hội làm giàu và chinh phục bản thân?
Bạn có niềm đam mê với bất động sản?

Thứ hai, 01/07/2019

Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Hội An
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019

Thứ hai, 01/07/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 10 người
Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019

Thứ bảy, 01/06/2019

Vị trí: Chuyên viên Digital Marketing
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019

Thứ bảy, 01/06/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: Không giới hạn
Địa điểm làm việc: Phú Yên
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 130/07/2019
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG