Tuyển dụng

Thứ sáu, 19/04/2019

Vị trí: Chuyên viên PR - Event
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/05/2019

Thứ năm, 18/04/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: Không giới hạn
Địa điểm làm việc: Phú Yên
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/05/2019

Thứ ba, 16/04/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 25 người
Địa điểm làm việc: Phú Yên
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/05/2019

Thứ tư, 10/04/2019

Vị trí: Chuyên viên Digital Marketing
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2019

Thứ tư, 10/04/2019

Vị trí: Chuyên viên Thiết kế đồ họa cao cấp
Số lượng: 1 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2019

Thứ tư, 10/04/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 40 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng và Hội An
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/05/2019

Thứ sáu, 29/03/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 20 người
Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 31/05/2019
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG