Tuyển dụng

Thứ năm, 14/11/2019

Vị trí: Chuyên viên PR
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2019

Thứ năm, 14/11/2019

Vị trí: Trưởng phòng Marketing
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2019

Thứ năm, 14/11/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản tại Tam Kỳ- Quảng Nam
Số lượng: 10 người
Địa điểm làm việc: Tam Kỳ- Quảng Nam
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2019

Thứ năm, 14/11/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 20 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng, Hội An- Quảng Nam
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2019

Thứ tư, 13/11/2019

Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản
Số lượng: 10 người
Địa điểm làm việc: Phú Yên
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2019

Thứ ba, 12/11/2019

Vị trí: Thư ký Tổng giám đốc
Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Thời gian: Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2019
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG